"Work is a labour of love."

 


Visie: WErk IS liefde zichtbaar gemaakt

Als je vanuit betekenis de wereld instapt, ben je van waarde. En dat is wat waard.

(Iets) ondernemen vanuit de kern is een totaal andere manier van werken dan we vaak zien of geleerd krijgen.

Kunnen we werkelijk dienstbaar zijn zonder onszelf te verliezen?

Kan werk ons voeden en kunnen we ons erin ontwikkelen?

Daar heeft ieder een rol in te spelen en daarvoor zal bij elk van ons iets wezenlijks aangesproken moeten worden.

Niet alleen hart en hoofd, maar ook handen en met de handen de buik. Dat is waar creatie leeft en waar dingen ontstaan. 

 

Bezield onderweg zijn

Wat betekent het om mens te zijn?

Wat beweegt er in jou en wat betekent dat voor jou als het gaat om werk en leven?

Dat is het vertrekpunt voor de samenwerking. Vanuit daar wordt de route zichtbaar en krijgt dat wat in jou leeft gestalte.

Werk is in feite niet meer dan de vorm waarin het zichtbaar en vruchtbaar wordt.

 

Daarom nodig ik jou eerst uit om naar binnen te keren en het oor innerlijk te luister te leggen. 

Dan is er ruimte voor vragen die gaan over wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe?

Door dit eerst helder te krijgen, kun je bewustere keuzes maken die aansluiten bij wat jij wilt gaan realiseren.

Vanuit daar ontstaan de juiste woorden en beelden om mee onderweg te gaan.

De kunst is om met elkaar niet te focussen op wat zal afsterven, maar wat wil ontstaan.

Een herinneren. Een creëren.

Een geboren laten worden.

 

Dit is een constant afstemmen.

Dit is het plezier en de uitdaging van bezield leven en werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent dat voor mijn begeleiding en aanbod?

Mijn begeleiding is erop gericht om jou te ondersteunen (en uit te dagen) om jouw innerlijke verlangen naar buiten te brengen en vorm te geven. Het stellen van vragen en schrijfopdrachten zijn dan ook belangrijke elementen van mijn manier van werken.

Zo kom je met jezelf in gesprek.

Daarnaast werk ik graag met natuurlijke principes, met de spiegelwerking van het paard en/of de natuur, het lichaam en creatieve werkvormen. Hiermee ontstaat er ruimte om te luisteren naar de innerlijke stem die ons de weg wijst en ons woorden of beelden presenteert die de weg zullen wijzen. Het werk van Carl Jung is daarvoor leidraad en inspiratiebron. 

 

Naast het begeleiden van persoonlijke ontwikkelprocessen, reintegratietrajecten en teams, geef ik cursussen 'Natuurlijke Marketing' over bezield werken en de natuurlijke aantrekkingskracht ervan. In deze cursus ga ik in op de principes die eraan ten grondslag liggen en wat het van ons vraagt om klanten op een natuurlijke wijze aan te spreken en aan te laten sluiten. Dit is bij de paarden goed te ervaren. Paardencoaching is dan ook onderdeel van de cursus.

Zie voor meer informatie de agenda.

 

Samenwerken?

Bedrijven die vanuit hun kern opereren en met deze principes werken, noem ik

Bezielde Bedrijven. Met het oog op de toekomst, de grote noodzaak tot verandering

van bedrijfsvoering en impact op maatschappij en milieu, ben ik samen met

reintegratiebureau ViaLusanne gestart met het in kaart brengen van bezielde

bedrijven met ruimte voor reintegratieplekken. Zo ontstaat er een win-win voor

de mensen die willen reintegreren, de ondernemers die hulp kunnen gebruiken en

voor de maatschappij die behoefte heeft aan wakkere bezielde mensen.

Ben jij of ken jij een bezield bedrijf, opgericht vanuit de visie en missie om van

betekenis te zijn in deze wereld?

Dan kom ik graag in contact! Stuur me een e-mail op arienne@lab30.nl.